Barevný program jako úklidová technologie

Vyšší stránka:Úvodní slovo
Barevný program jako úklidová technologie
Barevný program jako úklidová technologie

Barevný program jako úklidová technologie je nepostradatelnou nutností každé úklidové firmy. Jedná se barevné značení (kódování), kdy každému druhu prostoru náleží daná barva. Barevné značení úklidových pomůcek je vhodně doplněno shodným značením čistících prostředků. Barvy nelze určit, jsou celosvětově dány.

Modrá barva – generální úklid.  Prostory s nízkou pravděpodobností výskytu biologického znečištění, jako jsou kanceláře, pokoje, učebny, recepce, jednací místnosti, chodby, haly, schodiště. Používá se na veškeré vybavení a zařízení včetně nábytku, s výjimkou umyvadel, kuchyňských koutů a případně toalet.

Zelená barva – kuchyně, jídelny. Všude tam, kde se připravuje nebo konzumuje jídlo, nebo se s ním jakkoli manipuluje, jako jsou kuchyně, přípravny, výdejny, servírovací pulty, prodejní prostory, jídelní vozy apod.

Žlutá barva – umývárenské prostory. Prostory s nižší pravděpodobností biologického znečištění, jako jsou umývárny, umyvadla a dřezy, koupelny, sprchové kouty a kabiny, vany, bazény, sauny apod.

Červená barva – sanitární. Prostory biologicky znečištěné a prostory vysokým rizikem kontaminace bakteriemi, viry a plísněmi. Jedná se především o toalety a pisoáry.

Bílá barva – dezinfekční. Zde se jedná o značení prostředků (dezinfekce) a o vhodné nádoby (kbelíky, vědra). Dále se kombinuje s ostatním vybavením, nejčastěji s kbelíky, mopy a hadry červenými, ale není vyloučeno dle potřeby ani použití v ostatních oblastech.

Fialová, oranžová a další výše nespecifikované barvy se používají ve více oblastech a jsou směřovány zpravidla jen na konkrétní úkony dle zvyklostí konkrétních úklidových firem (např. oranžová prachovka na nohy od otočných židlí apod.).

Barevný program jako úklidová technologie
Barevný program jako úklidová technologie
Barevný program jako úklidová technologie
Barevný program jako úklidová technologie

V běžné praxi se klade důraz na barevné rozlišení prostředků (jejich obalů), vhodných nádob a věder, prachovek, hadrů, prachovek z mikrovlákna apod. To je nutné dodržovat i v privátních kancelářích, bytových domech, domácnostech… V malých prostorách se již zpravidla nepoužívá barevné značení pro smetáky, smetáček s lopatkou a odpadkové pytle. Zde se uplatňuje barevné rozlišení pytlů na odnos tříděného odpadu. Bezpodmínečně nutné je dodržování barevného systému např. v nemocnicích a zdravotních zařízeních kde danou barvu má veškeré vybavení pro daný prostor. Např. na WC jsou používány čistící prostředky nebo jejich obaly, kbelíky, smetáky, smetáčky i lopatky, prachovky, odpadkové pytle nebo pytle na znečištěné mopy v barvě červené.

Dnes již je zvykem solidních výrobců profesionální úklidové chemie dodržovaní barevného rozlišení výrobků a to jak výrobku samotného, tak jeho obalu.


Zavřít Tisknout