Výběr pH úklidové chemie

Kategorie: Tipy a triky
Komentáře: Komentování vypnuto
Publikováno: 2.1.2013

Výběr pH úklidové chemie je s troškou informovanosti velmi snadné.

Tenzidy jsou povrchově aktivní látky, které snižují povrchovou energii. Nejznámějším tenzidem je mýdlo. Syntetické tenzidy se nazývají saponáty. Tenzidy mohou být anionaktivní (čistící prostředky), kationaktivní (změkčovadla), neionogenní (při úklidu čistí, ale nemají vliv na okolí, jsou neutrální). Amfolytické tenzidy mohou být kladné i záporné (přírodního původu).

Při úklidu má zásadní význam pH roztoku.

pH 0 – kyseliny

pH 5,5 hodnota lidské pokožky

pH 7 neutrální

pH 14 hydroxidy (zásady)

pH 0 je  mají koncentrované kyseliny a jedná se o žíraviny. Ty mohou být jak organické, např.k. mravenčí, k. octová, k. citrónová (přidává se do čistících prostředků na nerez), k. mléčná (základ odvápňovačů kávovarů apod.), nebo anorganické, které se používají do čistících prostředků na odstraňování rzi a vodního kamene. Nejčasteji se používají kyseliny, fosforečná, aminosulfátová, chlorovodíková a sírová. Tyto prostředky se nesmí ani v malých koncentracích nikdy používat na mramor, vápenec a hliník (včetně sloučenin) a používají se např. též v odstraňovačích nátěrů tzv. barvožroutech (k. fosforečná).

pH 14 je maximální alkalita (zásady, louhy)  a jedná se taktéž o žíraviny. pH 14 má např. hydroxidy sodný a draselný. Zásaditý je chlorid amonný (Salmiak). Zásadité mycí prostředky mývají pH 7 až pH 9. Rozpouští mastnoty, ale ve vyšší koncentraci poškozují PVC, Linoleum a hliník.

Obecně platí, že prostředky kyselé odstraňují vodní kámen, močový kámen rez apod., zatímco alkalické prostředky odstraňují mastnotu. Alkalické a kyselé prostředky nelze míchat, jelikož se vzájemně neutralizují a pozbývají účinnosti. V některých prostorech lze aplikovat kombinované mytí, kdy po určité době používání saponátu (a zpravidla při jeho nesprávném dávkování) může vzniknout alkalický závoj, který se snadno odstraní opakovaným použitím slabě kyselého pracovního roztoku.

stránka 1 z 1
Vítej , dnes je 17.10.2018 (St)