Do budoucna si klademe cíle

Vyšší stránka:Úvodní slovo

Do budoucna si klademe cíle:

  • Udržet si dnes již tradiční dobrou pověst spolehlivosti, kvality a operativnosti.
  • Upevnit postavení zejména v regionu Prostějovska.
  • Nalézt další trhy v dosahu do 20 km od Prostějova.
  • Permanentně vzdělávat v oboru nejen řídící pracovníky, ale též všechny výkonné pracovníky a seznamovat je s nejnovějšími poznatky a trendy, současně tyto poznatky aplikovat při poskytování služeb všem naším klientům. Tímto zvyšovat profesionalitu všech pracovníků.
  • Všemi dostupnými a čestnými prostředky si udržet dobrou konkurenční schopnost na trhu.
  • Předem eliminovat i nejmenší nedostatky, způsobené např. nepřesnou komunikací našich pracovníků se zákazníky. Pokud by nepřesnost již vznikla, a to i v případě, že nevznikla na naší straně, neprodleně sjednat nápravu v duchu hesla –zákazník má vždy pravdu.
  • Spoléhat se i nadále na naše spokojené zákazníky, kteří kladné reference předávají dále a posílit jejich snahu cílenou reklamou.

Vítej , dnes je 13.10.2022 (Čt)