Filozofie firmy

Vyšší stránka:Úvodní slovo

Obohatit společnou cestou lepší prostředí pro vytváření nových hodnot a zajišťování důležitých služeb za pomoci nových myšlenek, technologií a výrobků.

Společné poslání

Pro naše zákazníky:
Poskytnout našim zákazníkům nové hodnoty prostřednictvím vysoce kvalitních a prvotřídních služeb.

Pro naše zaměstnance:
Poskytnout našim zaměstnancům možnost osobního růstu v často inspirujícím prostředí.

Pro naše potencionální zákazníky:
Poskytnout našim příznivcům a potencionálním zákazníkům spolehlivý a důvěryhodný management spolu s faktickými důkazy skutečně profesionální kvalitě našich služeb.

Pro region naší působnosti:
Vystupovat jako odpovědný občan, budující dlouhodobě prospěšné partnerství s komunitou v místě podnikání.

Zásady řízení

Bezpečnost prostředí:
Bezpečnost považujeme vždy za nejvyšší prioritu, klademe důraz zejména na prevenci nehod a zachování životního prostředí, vždy zajišťujeme bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a společnosti.

Spokojenost zákazníků:
Využívat v plné míře naši technologii a zkušenost tak, abychom byli neustále o krok vpřed a zajistili tak větší spokojenost zákazníků.

Konkurenceschopnost:
Zvyšování konkurenceschpnosti, kvality, příznivé ceny, užitkové a estetické hodnoty našich služeb a takto zajišťovat trvalý růst na trhu.

Týmová spolupráce:
Vystupovat společně jako SaM úklidový servis ve shodě mysli a ducha a realizovat tak společnou sílu.

Identita a sebezdokonalování:
Řešit předložený problém cestou sebezdokonalování, správným určením role a totožnosti, kterou od nás očekává firma, klient i společnost.

Smysl práce:
Vytváření optimálního společného prostředí pro spokojenost našich klientů a motivaci našich zaměstnanců, umožnění efektivního fungování v každé oblasti našich služeb u všech zákazníků a sdílení uspokojení z dosažených cílů v prostředí, na jehož inspirativnosti se podílíme.

Slušnost a vstřícnost:
Vystupovat slušně s vysoce rozvinutým smyslem pro odpovědnost s estetickým vnímáním a tímto vytvářet důvěryhodné vztahy ve společnosti.


Zavřít Tisknout