Úvodní slovo

Perfektní design interiéru ani bezvadné a kvalitní vybavení nezaručí čistotu a pořádek. Ten nám zajistí pouze dobře proškolený a zkušený pracovník úklidu, který svoji práci provádí pečlivě a zodpovědně. Pro takovou práci však musí mít zajištěny optimální podmínky. Bohužel je dodnes vlastností mnoha lidí, ušetřit si trochu práce, což při dobře stanovených úkolech a technologických postupech prostě již nelze. Zamezit snižování efektivity a kvality úklidu může jen periodická a náhodná kontrola pověřeným a zkušeným nadřízeným pracovníkem (mistrem, vedoucím, technikem kontrolujícím kvalitu apod). Je pravdou, že pracovník úklidu vyžadující příliš častou kontrolu, který se po nástupu do několika týdnů neztotožnil se svými úkoly, prostě lepší nebude a jakékoli pokusy jsou zpravidla ztrátou času a finančních prostředků. Takový pracovník zkrátka musí hledat své uplatnění v jiném oboru. Pokud chceme dosáhnout a zachovat kvalitu, pracovník kontroly je nepostradatelný.To zákonitě dále navyšuje náklad na dalšího pracovníka – odborníka, který se věnuje pečlivě své práci. Pro omezení nákladů je mnohdy pověřen pracovník s malými nebo žádnými zkušenostmi v oboru – absence vzdělávacích školení a kurzů), který již má v popisu práce mnoho jiných úkolů a na kontrolu jakosti úklidu a servis pracovníků již nezbývá prostor. A zase na úkor kvality úklidu. Většina úklidových firem má propracovaný systém kontroly a tyto techniky využívá pro všechny své klienty. Náklad se tak rozpočítá poměrnou částí a náklad je pro klienta jen zlomkem celkového nákladu a navíc ještě za vyškoleného a zkušeného profesionála. A takto je to i s logistikou, nákupem prostředků a vybavení ve velkém = nižší cena (úklidové firmy jsou často prodejci vybavení a chemie), to vše zvýhodňuje úklidové společnosti oproti koncovým zákazníkům s vlastním řešením.

Z tohoto důvodu fungují tisíce úklidových společností. Některé perfektní, některé dobré, některé horší a některé dělají úklidovému průmyslu ostudu. Vodítkem nebývá vždy cena, i když podezřele nízké nabídky končívají často fiaskem a problémy, tak jako v ostatních oborech. Dle mého názoru a mnohaleté zkušenosti v oboru (20 let) jsou nejlepším ukazatelem reference. Nemyslím tím prostý seznam, kde firma uklízí a uklízela (i když je stále vyžadován). Jedná se sice o vodítko, i když jen s omezenou výpovědní hodnotou. Za své praxe jsem se nejednou setkal s firmami, které se chlubili dlouhatánským seznamem klientů, ale již tam nebylo nikde zmíněno, že v mnoha případech dodavatelská firma sice nastoupila, ale ve zkušební době zase byla vypovězena. Proto jich bylo tak mnoho. Zkrátka určitě stojí za to, prohlédnout si alespoň namátkově některé prostory, které firma uklízí. Solidní firma určitě bude nápomocna a pokusí se sjednat alespoň malou prohlídku u svých stávajících klientů. Věřím tomu, že většina klientů alespoň malou prohlídku umožní.

Dostali jsme se do bodu, kdy máme pěkný interiér, kvalitní pracovníky úklidu (své nebo dodavatelské firmy), dobré podmínky a vybavení, úklid perfektně funguje, paní uklízečka chodí upravená, má profesionální přístup, ale stále tomu ještě něco chybí. Není uspokojen jeden podstatný smysl – čich. To však je řadu let vyřešeno, viz. aromaprogram, bohužel u nás je často tento faktor podceňován a považován za zbytečný. Vypadá to nepodstatně, ale setkal jsem se na školení s poznatky ze zahraničí. Existují obchůdky, které v aromatizérech nemají vůně květin, moře nebo lesní vůni, ale mají vůni podporující prodej. Např. prodejce pečiva dává náplň s vůní čerstvého pečiva (u nás jsem se setkal pouze s vůní francouzského pečiva, vůni čerstvého českého chleba jsem dosud nevypátral). Statistky prý jasně ukazují výrazný nárůst obratu při použití tohoto marketinkového triku, ale bohužel je nemám k dispozici. Se stejným efektem se používá vůně čerstvé pražené kávy v některých kavárnách a cukrárnách. Efekt je prý obrovský. Pokud se vrátíme zpět k perfektně uklizenému interiéru, dojem příchozího se opravdu umocní s příjemnou a citlivě vybranou vůní.


Zavřít Tisknout